راديولوژي

در بخش راديولوژي بيمارستان خدمات متنوعي جهت رفاه بيماران ارائه مي گردد كه انجام كليه خدمات از قبيل راديوگرافي ، سي تي اسكن ساده و سه بعدي ، تراكم استخوان به صورت شبانه روزي و جوابدهي بلافاصله پس از انجام مي باشد.

انواع سونوگرافي (بارداري ، رنگي و داخلي و ... ) همه روزه از ساعت 9 صبح زير نظر متخصصين مجرب انجام مي گيرد.

ارسال نظر