جراحي زنان

بخش جراحي زنان بيمارستان دكتر فرهمندفر به سرپرستي علمي دكتر جلال تكاپوي (متخصص ارتوپدي) در طبقه پنجم بيمارستان با 9 اتاق (5 اتاق خصوصي ، 3 اتاق دو تخته و 1 اتاق چهار تخته) به بيماران با مشكلات ارتوپدي ، زنان ، زيبايي ، نروسرجري و جراحي عمومي ارائه خدمت نموده و توسط كادر مجرب پزشكي و پرستاري اداره مي گردد.

از امكانات اتاق ها در اين بخش مي توان به تلويزيون ، يخچال ، كمد ، ميز متحرك غذا ، كاناپه و ... اشاره كرد.

در اتاق هاي عمومي حضور يك همراه و در اتاق هاي خصوصي حضور دو همراه نيز مي تواند اتفاق بيفتد.

امكانات بخش شامل دي سي شوك ، نوار قلب ، پالس اكسي متري ، سرنگ پمپ ، E BOX و ... جهت انجام امور بيماران و در دسترس پرسنل مي باشد.

ارسال نظر