درمانگاه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
قلب و عروق دکتر احمدی
(14:00-07:00)
دکتر احمدی
(14:00-07:00)
دکتر احمدی
(14:00-07:00)
ارتوپدی دكتر احمد انقياد
(08:30-14:00)
دكتر احمد انقياد
(08:30-14:00)
دكتر احمد انقياد
(08:30-14:00)
جراح عمومی دکتر عارف نیا
(07:00-14:00)
دکتر عارف نیا
(07:00-14:00)
دکتر عارف نیا
(07:00-14:00)
دکتر عارف نیا
(07:00-14:00)
گوش و حلق و بینی دکتر ایزدیان
(07:00-14:00)
دکتر ایزدیان
(07:00-14:00)
دکتر ایزدیان
(07:00-14:00)
دکتر ایزدیان
(07:00-14:00)
دکتر ایزدیان
(19:30-22:00)
دکتر ایزدیان
(07:00-14:00)
دکتر ایزدیان
(07:00-14:00)

ارسال نظر