گردشگری پزشکی:

 به گردشگری به منظور درمان یک بیماری یا عمل جراحی، تحت نظارت پزشکی در مراکز درمانی یا بیمارستانها ( به طور متوسط دو هفته) اطلاق می شود و ممکن است بیمار پس از آن برای دوره نقاهت نیاز به اقامت در چشمه های معدنی و استراحتگاهها و ... برای کمتر از یک سال داشته باشد. اقدامات درمانی شامل موارد زیر می گردد:

سرپایی: کلیه خدماتی پیشگیری، بررسی سلامت (check up)، تشخیصی، انجام امور پاراکلینیکی و درمان به بیماران در کمتر از ۶ ساعت ارائه می شود.

بستری: کلیه خدماتی که با بستری بیش از ۶ ساعت ارائه می شود.

 

پكيج درماني بيماران بين الملل

 

زيبايي بيني 170.000.000 ريال 739$
زيبايي فك و صورت به صورت كامل دو فك و چانه        
290.000.000ريال             1260$
زيبايي شكم 260.000.000ريال 1130$
زيبايي سينه (افزايشي) 210.000.000ريال 913$
زيبايي سينه (كاهشي) 240.000.000ريال 1043$
جراحي ساده  ديسك كمر   
150.000.000ريال 652$
جراحي ديسك گردن          
200.000.000ريال 870$
فيكساسيون 290.000.000ريال 1260$
تعويض مفصل زانو 260.000.000ريال 1130$
تعويض مفصل لگن 280.000.000ريال 1217$

 

جهت اخذ نوبت از راه دور به آدرس زير اطلاعات خود را ارسال فرماييد:

 farahmand.hospital@gmail.com

ارسال نظر