گردشگری پزشکی:

 به گردشگری به منظور درمان یک بیماری یا عمل جراحی، تحت نظارت پزشکی در مراکز درمانی یا بیمارستانها ( به طور متوسط دو هفته) اطلاق می شود و ممکن است بیمار پس از آن برای دوره نقاهت نیاز به اقامت در چشمه های معدنی و استراحتگاهها و ... برای کمتر از یک سال داشته باشد. اقدامات درمانی شامل موارد زیر می گردد:

سرپایی: کلیه خدماتی پیشگیری، بررسی سلامت (check up)، تشخیصی، انجام امور پاراکلینیکی و درمان به بیماران در کمتر از ۶ ساعت ارائه می شود.

بستری: کلیه خدماتی که با بستری بیش از ۶ ساعت ارائه می شود.

 

پكيج درماني بيماران بين الملل

 

زيبايي بيني 130.000.000 ريال 1182$
زيبايي فك و صورت به صورت كامل دو فك و چانه        
220.000.000ريال             2000$
زيبايي شكم 200.000.000ريال 1881$
زيبايي سينه (افزايشي) 220.000.000ريال 2000$
زيبايي سينه (كاهشي) 180.000.000ريال 1636$
جراحي ساده  ديسك كمر   
130.000.000ريال 1182$
جراحي ديسك گردن          
170.000.000ريال 1635$
فيكساسيون 220.000.000ريال 2000$
تعويض مفصل زانو 210.000.000ريال 1995$
تعويض مفصل لگن 220.000.000ريال 2000$

 

جهت اخذ نوبت از راه دور به آدرس زير اطلاعات خود را ارسال فرماييد:

 farahmand.hospital@gmail.com

ارسال نظر