تعرفه های هتلینگ و حق العلاج

سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1398

 

عنوان

مبلغ به ریال

تخت اتاق 2 تخته

7.485.000

تخت اتاق 3 تخته

5.346.000

اتاق خصوصی

9.624.000

تخت مراقبت های ویژه قلبی (CCU)

12.296.000

تخت مراقبت های ویژه (ICU)

19.245.000

تخت نوزاد سالم

3.743.000

تخت نوزاد بیمار

5.346.000

تخت همراه

1.069.000

هر K جراحی حرفه ای

هر K جراحی فنی

412.000

528.000

هر K بیهوشی

412.000

هر K سرپایی حرفه ای

هر K سرپاییفنی

216.000

277.000

مشاوره متخصص و فوق تخصص

1.430.000

ویزیت متخصص و فوق تخصص روز اول

1.430.000

ویزیت متخصص و فوق تخصص روز میانی

1.170.000

ویزیت متخصص و فوق تخصص روز ترخیص

780.000

ویزیت نوزاد

1.820.000

ویزیت پزشک عمومی (کلینیک)

270.000

ویزیت پزشک متخصص (کلینیک)

410.000

ویزیت کارشناس پروانه دار

190.000

نوار قلب

258.000

اکوکاردیوگرافی

1.880.500

اتاق عمل

25 درصد جراح

کمک جراح

20 درصد جراح

« سلامت و بهبودی شما ، آرزوی قلبی ماست »

 

ارسال نظر