تعرفه های هتلینگ و حق العلاج

سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399

دانلود 

 


« سلامت و بهبودی شما ، آرزوی قلبی ماست »

 

 

ارسال نظر