زنان و زايمان

بخش زايمان بيمارستان دكتر فرهمندفر به عنوان اولين مركز در راه اندازي زايمان فيزيولوژيك (زايمان در آب) در شيراز مي باشد كه هم اكنون با مجرب ترين كادر پزشكي و مامايي در جهت خدمت رساني به مادران باردار فعاليت مي نمايد.

تعداد تخت هاي فعال اين بخش 4 عدد مي باشد (2 اتاق 2 تخته)

در اين بخش اتاق درد و زايمان فيزيولوژيك ، اتاق معاينه ، اتاق دارو و اتاق آموزش شيردهي ، اتاق آموزش مادران باردار موجود مي باشد.

موارد شايع بستري در بخش زنان و زايمان

  1. زايمان طبيعي
  2. زايمان سزارين
  3. سقط جنين
  4. اعمال جراحي زنان
  5. صدور گواهي ولادت

ارسال نظر