07136293700

farahmand.hospital@gmail.com

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکتر فرهمندفر

بیمارستان دکتر فرهمندفر از سال 1375 توسط یک گروه ارتوپدی شکل گرفت که هم اکنون بزرگترین مرکز خصوصی ارتوپدی در جنوب کشور و کشور های حوزه خلیج فارس می باشد.این بیمارستان دارای 60 تخت بستری شامل دو بخش جراحی مردان و یک بخش جراحی زنان ، بخش مراقبت های ویژه (ICU) ، مراقبت های ویژه قلبی (CCU) و بخش زنان و زایمان می باشد. خدمات جراحی بیمارستان دکتر فرهمندفر شامل اعمال جراحي ارتوپدی ،ديسك و ستون فقرات ، جراحی عمومی ، فک و صورت ، گوش و حلق و بینی ، جراحی پلاستیک و زنان و زايمان می باشد.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکتر فرهمندفر

اين مركز از لحاظ موقعیت جغرافیایی این مکان در نزدیکی مراکزی مانند بیمارستان نمازی و بیمارستان دکتر میر و بوستان خلدبرین و بیمارستان پارس و بیمارستان خلیلی قرار گرفته است.
معرفی بخش های بیمارستان دکتر فرهمندفر

بخش های بیمارستان

ما روشهای پزشکی گسترده ای را برای ارائه به بیماران ارائه می دهیم همه ما با هم همکاری می کنیم تا به همه بیماران خود برای بهبودی کمک کنیم

پزشکان بیمارستان

ما روشهای پزشکی گسترده ای را برای ارائه به بیماران ارائه می دهیم همه ما با هم همکاری می کنیم تا به همه بیماران خود برای بهبودی کمک کنیم

توریسم درمانی

ما روشهای پزشکی گسترده ای را برای ارائه به بیماران ارائه می دهیم همه ما با هم همکاری می کنیم تا به همه بیماران خود برای بهبودی کمک کنیم

آخرین اخبار بیمارستان

ما روشهای پزشکی گسترده ای را برای ارائه به بیماران ارائه می دهیم همه ما با هم همکاری می کنیم تا به همه بیماران خود برای بهبودی کمک کنیم