07136293700

farahmand.hospital@gmail.com

بیمارستان دکتر فرهمندفر از سال 1375 توسط یک گروه ارتوپدی شکل گرفت که هم اکنون بزرگترین مرکز خصوصی ارتوپدی در جنوب کشور و کشور های حوزه خلیج فارس می باشد.این بیمارستان دارای 60 تخت بستری شامل دو بخش جراحی مردان و یک بخش جراحی زنان ، بخش مراقبت های ویژه (ICU) ، مراقبت های ویژه قلبی (CCU) و بخش زنان و زایمان می باشد. خدمات جراحی بیمارستان دکتر فرهمندفر شامل خدمات ارتوپدی ، جراحی عمومی ، فک و صورت ، گوش و حلق و بینی ، جراحی پلاستیک و زنان می باشد.بخش زنان و زایمان این بیمارستان نیز ضمن ارائه خدمات زایمان طبیعی و سزارین ، اولین مرکز خصوصی ارائه دهنده زایمان فیزیولوژیک (زایمان در آب) می باشد. بیمارستان دکتر فرهمندفر همچنین دارای 6 اتاق عمل مجهز به کلیه امکانات پیشرفته و به روز می باشد که سالیانه بیش از 6 هزار نفر در آن مورد عمل های جراحی تخصصی و فوق تخصصی قرار می گیرند. اورژانس این بیمارستان نیز به صورت شبانه روزی در حال سرویس دهی به موارد اورژانسی می باشد. جایگاه بیمارستان دکتر فرهمندفر از لحاظ استاندارد های اعتباربخشی در سطح یک (درجه یک) می باشد که هر ساله توسط وزارت بهداشت و درمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

روند فعالیت ما